מה עושה האגודה

י"א אב ה'תשס"ט
 

מטרת אגודת אהלי צדיקים היא אחת: לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם. כשאפשר – לגדרם, לנקותם מעצים, שיחים ולכלוך, לשפץ את מצבותיהם ולהציב בהם שילוט; כשאי אפשר, לסמנם בשילוט מתאים, להקים בהם לפחות מצבה לציון בית החיים וכדומה.

וגם – בדרכים נוספות: באיתור ושיפוץ קברי צדיקים, שעצם שיפוצם, ההתעניינות בהם והעליה אליהם גורמים לבית הקברות שסביבם להיות שמור יותר ומוגן יותר, כפי שמוכיח גם נסיונה העשיר של האגודה; עידוד העליה לבתי קברות וקברי צדיקים; הקמת בתי הכנסת אורחים סמוך למרכזי עליה, על מנת להקל על העולים אליהם; להכניס ספרי תורה לבתי כנסת שעל קברי צדיקים ולהדליק נר תמיד על קברי צדיקים.

מטרת כל הנ"ל הינה להרבות את התנועה היהודית בבתי קברות יהודיים עתיקים, שכאמור, תורמת תרומה כבירה להצלתם.

מלבד זאת, מאתרת האגודה קברי אחים בהם נטמנו הנרצחים מבני עמינו הי"ד בפרעות שונות ובשואה האיומה ומקימה עליהם מצבות לשמרם.

בארץ ישראל, פועלת האגודה לאיתור ציוני הקדמונים בגליל באמצעות מחקר ענק, סימוני הקברים – ובקרוב יצא לאור ספר מחקר הקובע את מיקומי הקברים ע"פ המחקר שנערך. בראש אגף ארץ ישראל של האגודה עומד הרב ישראל הרצברג שליט"א