לא נשכח!! ולא ניתן לשכוח!!

ט' אב ה'תש"ע

ליל תשעה באב, איזה לילה נורא, אני יושב בבית וממרר בבכי, בעיני אני רואה את הרצח, ההרג, האונס, הזוועה שעבר עמי - העם היהודי - בכל שנות גלותו, ואני צועק ובוכה: למה? איך? למה זה קורה לנו? והשאלה הכי מטריפה היא: למה אנחנו בטוחים שזה לא יכול לקרות שוב? למה גם אחרי פרעות ת"ח ות"ט היינו בטוחים בעצמינו כ"כ?

לאורכן של כל שנות ההיסטוריה היהודית, ניסו רבים וטובים לרדת לשורשיה של תופעה, שימיה כימיו של גלות עם ישראל - תופעת האנטישמיות. סבל ממושך עבר העם היהודי כתוצאה משנאתם של עמים אחרים כלפיו. היו תקופות ששנאה זו היתה כבושה, ולא התפרצה כלפי חוץ, אך יחד עם זאת, תשתית של שנאת-ישראל היתה קיימת בכל התקופות.

העם היהודי נרדף, כפי שלא נרדף אף עם אחר על פני האדמה: פרנסתם ותחומי מגוריהם הוגבלו, הם הוכו, נשדדו, גורשו מבתיהם, עונו בכל סוגי העינויים האפשריים ונרצחו בכל המיתות שבן אנוש מסוגל להעלות על דעתו. כל זאת אך ורק מפני סיבה אחת ויחידה - עצם היותם יהודים.

כל מי שמנסה להשלות את עצמו שהאנטישמיות מקורה בסיבות כלשהן, ידפדף נא בספרי ההיסטוריה היהודית וימצא שכל אותן ′סיבות′ לא היו אלא מסווה לשנאה עיוורת - שנאה ליהודים מפני היותם יהודים. שנאו יהודים משום שהיו עניים, ושנאו אותם בגלל עושרם. רדפו אותם בגלל הסתגרותם בד′ אמותיהם וקנאו בהם מפני שהצליחו לעלות ולהשתלב בכל רבדי החברה. הסיתו נגדם ונידו אותם בגלל דביקותם בדתם, ובזו להם כאשר נטשו את התורה ואת המצוות וניסו להתבולל. לעגו להם בעת שהיו חלשים וגינו אותם בעת שהיו חזקים. דבר והיפוכו שמשו לאותה מטרה. לא ניתן למצוא שום הגיון עקבי באנטישמיות, אין לה סיבה ואין לה הסבר.

המדהים והנורא הוא שהרוצחים המתועבים ביותר, הם המנהיגי האומה אצלם, טישטשו להם את כל ההרג הרצח שכחו את כל הרוע... בוגדן חמלניצקי, הרוצח הנורא של שנות ת"ח ות"ט, הוא מגדולי האומה האוקראינית! סימון פטליורה, הרצח הגדול של שנות תרע"ז, אפ′ הנאצים חיבבו אותו, המבצע של רצח יהודי לעמבערג הם קראו על שמו.. אבל הוא מגדולי האומה, הם שכחו...

אסור לנו לשכוח!! ואסור לנו לתת להם לשכוח!! אנחנו - אהלי צדיקים - מתחייבים לא נשכח, נקים אנדרטאות על כל קבר אחים שנמצא, נשמר את העבר היהודי ורכוש היהודי בעולם, לא ניתן להם לשכוח!!

בכל עת ובכל דור, בארצות שונות ובתנאי חיים שונים, ניצב ′האנטישמי התורן′, ובפיו דברים זהים אודות עם ישראל השנוא עליו ואודות התכנית שהוא יוזם לפתרון שאלת היהודים. השנים חולפות, דור רודף דור, השחקנים מתחלפים, אולם ההצגה נמשכת. התוכן קבוע, ואף התכניות דומות זו לזו.

היום בט′ באב יום של חשבון נפש, כדאי לנו להסכים שהפתרונות נותרים בדרך כלל על הנייר בלבד. בפועל, במציאות, אין פתרון אמיתי וכללי לבעיית האנטישמיות. היא תמשיך עד לעידן שבו יישמע קול השופר של הגאולה השלמה, ויתקיים במלואו חזון הנביאים: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ", בנתיים לא נשכח!! ולא ניתן להם לשכוח!!

מאמרים קשורים:
יזכור: נגיעה קטנה במה שאנחנו עושים כדי לא לשכוח
יזכור: סרטון על פעילות האגודה למען קברי אחים