יו"ר האגודה אצל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א

ט"ז אייר ה'תשס"ח

יו"ר אגודת אהלי צדיקים, הרב ישראל מאיר גבאי, ביקר בשבוע שעבר אצל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א בביתו, בקשר לביקורו האחרון בסוריה ולכוונתו להעמיד מצבה על ציון אבי השושלת, רבי שמואל אביחצירא זצוק"ל.

הרב גבאי סיפר לרבי דוד את סיפור נסיעתו, ופרש לפניו את הקורות אותו ואת החסדים המרובים שראה בארגון הנסיעה ובמהלכה, ועל תכניתו לשפץ את קברו של אבי משפחת אביחצירא, רבי שמואל, הקבור בג'ובאר שבדמשק.

רבי דוד העניק לו קבלת פנים חמה ונלהבת, ובהתרגשות הפליג באזני הנמצאים בשבחו על מסירות נפשו העצומה למען בתי קברות וקברי צדיקים ברחבי העולם.

לשאלה הרב גבאי לגבי נוסח המצבה שתועמד על קבר רבי שמואל, השיב רבי דוד כי יתייעץ עם אחיו ודודיו האדמו"רים שליט"א.