טאכוב, פראג: הוקמה מציבה על קברו של הצדיק ר' נחום סופר זיע"א

כ"ח אדר ב' ה'תשע"ד

שנים רבות עברו מאז הגיע שמעה של העיירה טאכוב לאזניו של יו"ר האגודה הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי שליט"א, במהלך השנים חקרה וביררה האגודה אודות בית הקברות היהודי העתיק שבעיר בו נטמן הרב נחום סופר זיע"א וכל שעלה בידו הוא שבית הקברות נחרב ועל גבו נבנה בית למשפחת צוענים מהאיזור.

לפני כמה שנים, גילה הרב יואל צבי מושקוביץ הי"ו במפתיע, בספרייה עתיקה, כרך משניות ישן נושן, ובפתחו של ספר משניות זה מצאו כתוב כך:

ר' נחום בן ר' יוסף הסופר מהעיר טאכוב - שנפטר בא' אייר תקע"ז הבטיח: שכל מי שילמד משניות לעילוי נשמתו ביום פטירתו - הוא ידאג לפעול עבורו לטובה, בעולם האמת!

הרב מושקוביץ החל לברר אודות מקום קבורתו והתברר לו שלפני מלחמת העולם השניה היה ציונו מוקד עליה ליהודי האיזור שהיו מרבים לפקוד את מקום קברו כמו שניתן לראות בתמונות שהגיעו לידינו מהתקופה שלפני המלחמה, במהלך בירוריו נסע הרב מוסקוביץ לטאכוב שם לאחר חיפושים הגיע למקום בית הקברות העתיק אך את קברו של הצדיק לא מצא.

תוך כדי שהותו במקום יצר קשר עם מנהל המוזיאון המקומי שאמר לו שהוא זוכר את מיקום הקבר בשטח עליו עומד הבית של הצוענים שננטש במהלך השנים, המבנה שעמד במקום היה בנוי מעץ ללא יסודות של ממש כך שמקום הקבר לא נפגע.

עם המידע שבידו פנה הרב מושקוביץ להרה"צ ר' אשר מרגליות שליט"א מוינה, הרב מרגליות הפנה אותו לרב ישראל מאיר גבאי ששמח לשמוע על ההתפתחות בעניין בית הקברות ואכן לאחר אימות המידע יצא יו"ר האגודה לעיירה טאכוב והקים מחדש מצבה על מקום קברו של הרב נחום סופר זיע"א.

במרחק של 40 ק"מ מטאכוב  שוכנת עיירה בשם 'פוביזוביצה' שנקראה בעבר רגנשבורג שם נמצא המקווה בו טבל הבעש"ט בימי נדודיו באיזור, בעל המנחת אלעזר ממונקאטש סיפר שהוא היה במקווה והוא ראה שם מציבה מאבן שמספרת על כך שהבעש"ט טבל במקום ועל הסגולתיות של המקווה, הרב ישראל מאיר גבאי ששהה באיזור נסע למקווה כשיצא מהמקום פגש אותו אדם מקומי ששמח מאוד לראות פנים יהודיות באיזור, אותו מקומי סיפר לו שבעיירה הוא מתחזק בית קברות יהודי עתיק, לבקשתו נסע איתו יו"ר האגודה למקום שאכן ניכרה בו ההשקעה והטיפול השוטף לבקשת המוקמי סימנה האגודה את בית הקברות ושלטים הוצבו במקום כמו כן התגלתה במקום מצבה של רב העיר הגאון רבי יוסף מרגנשבורג זיע"א.
כמו כן בזמן שהותו של יו"ר האגודה בצ'כיה הציבה האגודה שלט בבית הקברות העתיק של פראג שנחרב עד היסוד, לציון בית הקברות העתיק ומקום מנוחתו של מחבר ספר 'האלים' הרב י'וסף ש'למה ר'ופא מקנדיה זיע"א.