חברי ועד הרבנים בסיור בגליל

כ"ו טבת ה'תשס"ח

חברי ועד הרבנים של אהלי צדיקים, הרבנים הגאונים ר' מאיר סירוטה, ר' חיים אלעזר שיינברגר ור' חיים יהודה רבינוביץ שליט"א, יצאו לסיור בגליל, בקברים אותם איתרה ושיקמה האגודה בעקבות מחקר מעמיק ומקיף, שאף עתיד לצאת כספר מעוטר בהסכמות גדולי הדור.

הרבנים קיבלו סקירה מאת יו"ר האגודה, הר"ר ישראל מאיר גבאי והר"ר ישראל הרצברג, האחראי על פעילות "אהלי צדיקים" בגליל, על פעילות האגודה באיתור קברי התנאים והאמוראים בגליל והקמת המצבות על קבריהם הקדושים ועל המחקר המקיף שעורכת האגודה בנושא.