ורחיבקה: הוקם ציונו של תלמיד הבעל שם טוב

ח' אייר ה'תשע"ז

אצל הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר "אהלי צדיקים" ההשגחה הפרטית והפלאית שמובילה אותו היא דבר שבשגרה.כך גם אותה שבת ששבה נקלע הרב ישראל מאיר גבאי לוויליאמסבורג שבניו יורק, ארה"ב, לפני כעשרים שנה.


הרב ישראל מאיר גבאי לא תכנן מלכתחילה את שבתו במקום, אך לאחר השבת, כאשר במהלך השבת מצא יהודי ששח לו לפי תומו על ביקורו בויניצה, שם פגש זקן מופלג שבמקורו מהעיר ורחיבקה שסיפר לו על קברו של הצדיק הקדוש רבי שמעריל מורחיבקה, אחד מגדולי תלמידי מרן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אשר נותר בעיר ורחיבקה."כאשר ברחנו, בשנות השואה, הנחנו - כמה מיהודי העיר - ברזל צבוע באדום בתוככי האדמה, שישאר זכר למקום ציונו של הצדיק" סיפר אותו יהודי זקן ליהודי הוויליאמסבורגאי, שסיפר זאת לפי תומו לרב ישראל מאיר גבאי.


אצל הרב ישראל מאיר גבאי, יש פינקס ועט רושמת, וורחיבקה התווספה לרשימת היעדים. הביקור בורחיבקה כלל חיפוש ממוקד אחרי ברזל צבוע באדום, הברזל נמצא ומקום הציון סומן. השנה אף השלים הרב ישראל מאיר גבאי את הקמת האוהל הקדוש על הציון, בזכות עזרתם של תלמידי ישיבת סאטמאר במונרו.


לצד זאת, מספר לנו הרב ישראל מאיר גבאי, אף השלים את הקמת קבר האחים של קדושי השואה שנעקה"ש בעיר, הי"ד, אותו חקר, עלה על מיקומו המדויק והשיב לו את הכבוד הראוי.