ההדלקה המרכזית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במעזיבוז 

ההדלקה המרכזית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במעזיבוז 

תכונה והתרגשות רבה בקרב רבבות אלפי הקשורים בלב ונפש לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לקראת מעמד ההדלקה המרכזית שתתקיים אי"ה היום בערב, ליל ל"ג בעומר תש"פ, ברחבה הגדולה הסמוכה לאוהל אור שבעת הימים הבעל שם טוב הק' זי"ע במעזיבוז, על ידי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים - גדר אבות', בונה ומקים את קריית הבעש"ט במעזיבוז, הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, שיעלה את שלהבת האור בהדלקה ההיסטורית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

הרה"ק ה'דגל מחנה אפרים' זי"ע (יומא דהילולא היום י"ז אייר ומנוחתו כבוד באוהל זקנו הגדול הבעש"ט הק' במעזיבוז) מביא בספרו הק' (פר' בשלח) על הפסוק "ובני ישראל יוצאים ביד רמה", על פי מה שמובא בזוהר הק' (הקדמת הזוהר) שעל ידי ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות, וביותר מבואר שם שבשעה שיתגלה ספר הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי 'יפקון מן גלותא'. בכך הוא מפרש את הפסוק הנ"ל: "ובני ישראל יוצאים" - מן הגלות, "ביד רמה" - ובתרגום אונקלוס תרגם "בריש גלי", בריש ראשי תיבות ר'בי ש'מעון ב'ר י'וחאי, לרמז שכאשר יתגלה ספרו הקדוש, ספר הזוהר, אז יצאו בני ישראל מן הגלות, אמן ואמן. 

שידור חי ממעמד ההדלקה במעזיבוז ישודר כאן בעז"ה בשעה 23:00


יציקת שמן בהדלקה במירון 
יציקת שמן בהדלקה במעזיבוז
שליחת קוויטל לציון הדגל מחנה אפרים במעזיבוז היום היארצייט
היכנס ללינק https://nedar.im/YTGB