האדמו"ר רבי אברהם ב"ר שמואל מסלונים, בעל "בית אברהם"