אשר, נולד בשנת ב'קצ"ז, כבנו השמיני של יעקב אבינו, בנה השני של זלפה שפחת לאה אמנו.
 

מקור שמו:

כתובת בית הקברות
ודרכי גישה:
"אל יהודיא, סמוך לפתח תקוה, במזרח דרום. שם מראים הערבים קבר יהודא בן יעקב. ובמזרח צפון, בדרך אל הכפר מגד'ל צדק, מראים קבר אשר, ויש אומרים שמעון, ויש אומרים לוי". [טוב ירושלים]
כיום מציינים את אשר ונפתלי בקדש נפתלי ליד המעיין. ברור שאי אפשר לאמת זאת, וגם קרבתם זה לזה תמוהה, מה גם שאין זה קדש נפתלי הנזכר בספר הישר, ממנו נלקח המקור לקבורתו שם.
מקום קבורה
יש המציינים את מקום קבורתו בקדש נפתלי - ישראל
ויש המציינים את מקום קבורתו באל יהודיא - ישראל