אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
תאריך פטירה:
א' תשרי  
דרכי גישה
כתובת בית הקברות:
נוסעים בכביש הראשי ממירון צפתא. ממשיכים עם הכביש לצפת אחרי חניון עין הוזים כ-300 מטר ופונים ימינה בדרך עפר ליער הבעש"ט. לאחר כ-400 מטר פונים ימינה [מעל גשרון] ולאחר כ-100 מטר פונים שוב ימינה [כמצויין בשלט]. אחרי כ-400 מטר פונים ימינה בדרך העפר וממשיכים עם הדרך עוד כ-900 מטר עד קו החשמל [כ-400 מטר לאחר ההצטלבות ישר ושמאלה], ושם לשמאל הדרך כ-60 מטר בין הסלעים סלע גדול עומד ניצב ומעט מישור בסלע עצמו - ציון ר' ייבא סבא.
מקום קבורה:

הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר
רבי ייבא סבא התנא


רבי ייבא סבא התנא, המכונה גם 'סבא דמשפטים' נזכר כמה פעמים בזוהר, במיוחד בפרשת משפטים ובאדרא זוטא. כמו כן נזכר "ספרא דבי רב ייבא סבא" – ספר שנכתב בבית מדרשו של רב ייבא סבא [בראשית מז, ב ועוד].

רשב"י מכנהו 'אריא עילאה גיבר תקיף דלא הוו כמה גיברין לגביה כלום' [זוהר שמות קיד, א].
 

עובדות והנהגות
"שאילו לבר נש על את קיימא דרשימו בבשריה דבר נש, ואמר: לאו איהו מהימנותא. שמע רב ייבא סבא ואסתכל ביה ואתעביד תלא דגרמי" [זוהר בראשית נט, א].
 

עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו ביער הבעש"ט[1]:
שערי ירושלים (מבשרת ציון; מסעות משה).
 
"והנה בלכתך מן קבר ר' שמעון בן מנסיא לצד צפון, נוטה קצת באלכסון למערב, עד הגיעך אל סוף קצה ההר ההוא, אשר הנחל העמוק הנזכר למעלה הוא תחתיו. והנה שם למעלה בראש ההר סלע אחד ומעט מישור אצלו, שם קבור רב ייבא סבא הנזכר בספר הזוהר פרשת משפטים. ורחוק ממנו לצד מזרח כמו מאתים אמות, שם קבור אוריה הכהן". [רבי חיים ויטאל]
 
דרכי גישה

 
מיקום וזיהוי הקבר
צפונית מערבית מר' שמעון בן מנסיא, בראש ההר שמעל נחל עמוד, ניצב הסלע היחיד התואם את תיאורו של ר"ח ויטאל.


 

[1] ראה בפרק מירון (רב אדא סבא) שיש שציינו שם את ר' ייבא סבא. אמנם מסתבר כי בלבלו והחליפו בין ר' ייבא סבא, שקבור כאן כפי שכתב רבי חיים ויטאל, לבין ר' אדא סבא שקבור במירון, או ששם הוא רב ייבא האמורא הנזכר בהערה הקודמת.