אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
תאריך פטירה:
כ"ב כסלו  ה'תרס"ז
הרה"ק רבי יואל אשכנזי מזולוטשוב זיע''א
ב"ר משה דוד