אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
תאריך פטירה:
א' תשרי  אין תאריך פטירה
דרכי גישה
כתובת בית הקברות:
מצומת עין זיתים פונים צפונה לכביש 886. לאחר כ-4.3 ק"מ פונים ימינה בכביש הנכנס למושב דלתון. מיד אחרי השער הראשי של המושב [500 מטר מהפניה למושב] פונים שמאלה וממשיכים כ-2.6 ק"מ, זוהי דרך המגיעה עד לציון. [באמצעה יש פניה ימינה – דרך המקיפה את המושב]. דרך נוספת: עוברים את כל המושב עד לשער האחורי [מהפניה למושב נוסעים 1,285 מטר, ממשיכים בכביש הנוטה ימינה עוד 850 מטר עד לסוף הכביש ואז פונים ימינה בירידה עוד כ-150 מטר עד לשער האחורי של המושב]. לפני השער פונים שמאלה לכביש העוקף את ההר. בסופו פונים ימינה בכביש העולה לראש ההר לציון ר' יוסי הגלילי ורבי אליהו גאון
מקום קבורה:

הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר
רבי אליהו גאון
ר' אליהו גאון
פטירתו: נפטר בצור, בשנת ד' אלפים תתמ"ג [מגילת אביתר][1].
 
ר' אליהו בן ר' שלמה הכהן, מאחרוני הגאונים בארץ ישראל. כיהן כאב"ד וראש ישיבת גאון יעקב שבארץ ישראל משנת ד"א תתכ"ב. לאחר כיבוש ארץ ישראל על ידי הסלג'וקים [ד"א תתל"א] עבר עם ישיבתו לצור, שם המשיך לכהן בראשות הישיבה עד לפטירתו בשנת ד"א תתמ"ג.
יצא לחיפה לקדש את השנה ולחדש את הסמיכה אשר בטלו בימי הלל הנשיא ראש הסנהדרין האחרונה בא"י, ואת הגאונות אשר בטלה בימי רב האי גאון בבבל.
השאיר אחריו כמות קטנה של שו"ת בשם "שאלות ששאל ר' משולם ב"ר משה ממגנצא את פי אריות שבירושלים עיר הקודש".
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בדלתון, בסמוך לר' יוסי הגלילי:
"וישאוהו [את רבי אליהו גאון] כל ישראל במשא הכתף ולא על סוסים, מהלך שלושת ימים, להר הגליל, לדלתן. ויקבר בראש ההר, אצל ר' יוסי הגלילי... וכל ישראל הספידוהו וקרעו בגדיהם כולם, ויחגרו שקים וישבו לארץ... כי ירד מראשותם ועטרת תפארתם". [מגילת אביתר
 
[1] נכתבה על ידי בנו.