אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ז אלול ה'תשע"ט , 17/09/2019
תאריך פטירה:
י"ב אלול  תרכ'ה
רבי אלעזר ב"ר צבי אלימלך שפירא מדינוב