אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ט"ו שבט ה'תשע"ט , 21/01/2019
תאריך פטירה:
ט' שבט  תקפ'ו
דרכי גישה
מקום קבורה:
אנקונה- איטליה
רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א

רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א

וכך נכתב עליו בספר 'יהודי המזרח בארץ ישראל"

 רפאל ישעיה אזולאי
 בנו הבכור של הרב חיד״א. בשנת תק״ג יצא מירושלים לאנקונא בשליחות מצוה.
 לבנין בית כנסת אחד בעיה״ק. בין הזמנים היה שד"ר טבריה וזמן מה דר באמשטרדם. שם
 התעסק במסחר ספרים. אביו ז״ל באגרותיו אליו קוראהו ברי״א, ר״ת בני רפאל ישעיה אזולאי.
 בשנת תקמ״ח הוזמן לאנקונא לכהן במשרת רב ואב״ד במקומו של הרב חיים אברהם ישראל

 שנפטר בעת ההיא, ומשרה זו נשא עד סוף ימיו. מת שם ביום ט שבט תקפו

מאה שנה לפטירתו התפרסמו כתבי יד בינו לבין אביו החיד"א
באגרות אלו מתגלה חיבת האב לבנו המורם מעם. הקורא לו ״החכם השלם הדיין המצוין הרב המאור
 הגדול אורי וישעי וכו'"