אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ט"ו שבט ה'תשע"ט , 21/01/2019
תאריך פטירה:
ה' טבת  תקצה
דרכי גישה
כתובת בית הקברות:
פולין
רבי אברהם אלחנן פאס מפלאנטש

רבי אברהם אלחנן פאס פלאנטש זצ"ל מתלמידיו המובהקים של סנגורם של ישראל  'רבי לוי יצחק מברדיצ'וב' זצ"ל , השאיר אחריו ברכה ספר ברכת אברהם עה"ת וחידושים על הש"ס. שימש כרב ואב"ד דקהילת קודש פלאנטש.

ציטוט מדברי הק׳ ר' חיים האלברשטאם על ספרו

"הן הובא לפני כתבי קודש מאדם הגדול בענקים ה"ה הרב הגאון המפורסם צדיק יסוד עולם המנוח מוה' אברהם אלחנן זלה"ה האב"ד דק"ק פלאנטש יע"א.
והי' גדול מפורסם בדורו בין הצדיקים הגדולים הקודמים ועיינתי בהכתבים וראיתי שהם מלאים חכמה ומוסר ויראת ה'
וגם חידושי גפ"ת אשר העלה ואשר הביא הגאון הקדוש הנ"ל בפילפולו"