אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
תאריך פטירה:
ה' חשוון  ה'תשנ"ו
רבי אברהם הלוי זיונס
ראש כנסת ישראל, ניו יורק