אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ז אלול ה'תשע"ט , 17/09/2019
תאריך פטירה:
ט"ו אלול  ה'רצ"ה
רבי משה אלשקר מספרד
בעל גאון יעקב