אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"א אדר א' ה'תשע"ט , 16/02/2019
תאריך פטירה:
י"ח אלול  ה'תק"צ
רבי יוסף קצנלנבויגן מאוסטילה
רבי יוסף קצנלנבויגן מאוסטילה, נולד בשנת ה'תקכ"ג, לאביו רבי מרדכי מנשכיז, ולאמו בת רבי יוסף קצנלנבויגן מלשנוב.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי יהודה מאיר משפיטובקא בן רבי פנחס מקוריץ

פטירתו:
בשנת ה'תק"צ י"ח לחודש אלול נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה.

מילדיו:
רבי פנחס מאוסטילה
רבי מרדכי מאוסטילה
רבי ברוך מקונסטנטין
רבי לוי יצחק מסטעפין
בתו, אשת רבי אהרן צינץ אב"ד טורבין