אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ח ניסן ה'תשע"ט , 23/04/2019
תאריך פטירה:
כ' ניסן  ה'תר"נ
דרכי גישה
מקום קבורה:
איהל SATORALJAUJHELY שבהונגריה
רבי פנחס אריה הכהן

נוסח המצבה:

פ"נ
הרב הגדול חד מבני היכלא
של מרן בעל הישמח משה זצוק"ל
והיה בעל תוקע בבית מדרשו
בקי בששה סדרי משנה בעל פה
הגאון הצדיקי חסידא ופרישא כקש"ת
רבי פנחס אריה הכהן זצ"ל
(המכונה ר' פנחס סאמאטארער)
בן הר"ר יעקב הכהן ז"ל
מצאצאי רבותינו
הגה"ק בעל סמיכת חכמים
ומהר"ל מפראג זצ"ל

נפטר ביום כ' ניסן שנת תר"נ לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'

שם אמו שרה

המצבה הראשונה נאבדה וזאת החדשה הציבו נכדיו מארה"ב בחודש אלול שנת תשנ"ט לפ"ק