אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ז אלול ה'תשע"ט , 17/09/2019
תאריך פטירה:
י"ב אלול  ה'תרכ"ה
רבי אלעזר מלנצוט
רבי אלעזר מלנצוט, נולד בשנת ה'תקס"ח, לאביו רבי צבי אלימלך מדינוב.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת טובה חווה בת רבי יהושע העשיל מדוקלא.