אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , י"ג אדר ב' ה'תשע"ט , 20/03/2019
תאריך פטירה:
ט"ז אדר א'  ה'תשכ"ה
דרכי גישה
כתובת בית הקברות:
הר המנוחות
מקום קבורה:
ירושלים - ישראל
רבי אפרים שלום אנקאווא
רבי אפרים שלום אנקאווא, נולד בשנת ה'תרמ"ו, בעיר סאלי שבמרוקו, לאביו רבי אליהו ולאמו מרת שמחה סוליקה.

פטירתו:
ביום המר והנמהר ט"ז אדר א' ה'תשכ"ה נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה.

נוסח מצבתו:
איש חיל רב פעלים, שמו נודע בשערים, דורש טוב לעמו, מה טוב טעמו בנאומו, בר לבב ונקי כמים, תורתו לשם שמים, א"ש צדיק תמים יושב אהלים, בנש"ק תרשישים ואראלים, דיין ומו"צ בעי"ת מראקש, וראב"ד בעי"ת אוזדה (מרוקו)
החסיד העניו כמוהר"ר
אפרים שלום אנקאווא
זללה"ה
בכמוהר"ר אליהו והצ' שמחה סוליקה זללה"ה
נולד בעי"ת סאלי ש' תרו"מ, וביום המר והנמהר ט"ז באדר"א תשכ"ה נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש.
תנצב"ה וזיע"א