אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ט"ו שבט ה'תשע"ט , 21/01/2019
תאריך פטירה:
ז' שבט  ה'תרנ"א
רבי יצחק אהרן איטנגא מלבוב
ב"ר מרדכי זאב