אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ט"ו שבט ה'תשע"ט , 21/01/2019
תאריך פטירה:
ו' שבט  ה'תרל"ט
רבי יום טוב ליפמאן
בעמ"ס עונג יום טוב, ב"ר ישראל