אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
תאריך פטירה:
כ"ח טבת  ה'תרפ"ח
רבי גדליהו שמעלקיס מפשמישל