אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
תאריך פטירה:
כ"ט טבת  ה'תר"ן
רבי נתן אדלר מלונדון
בעמ"ס נתינה לגר, ב"ר מרדכי