אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
תאריך פטירה:
כ"ט טבת  ה'תשמ"ט
רבי מאיר חדש
מנהל רוחני בישיבת חברון, ב"ר בן ציון