אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
תאריך פטירה:
כ"ז טבת  ה'תש"א
רבי זאב וואלפסון

רבי זאב וואלפסון אב"ד קרלביץ, ב"ר דוד אורי.

על מצבתו חרות:
נגנז ארון הקודש
הרב הגאון הצדיק בקי חכם ועניו
רודף צדקה וחסד