אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , ו' טבת ה'תשע"ט , 14/12/2018
תאריך פטירה:
א' טבת  ה'תשס"ד
רבי ישראל שלמה שיינפלד
רבה של ביהמ"ד אור מלא ב"ר יהוסף חיים שיינפלד אב"ד קרית הרצוג בני ברק, חתן האדמו"ר רבי אברהם שלמה מלעלוב