אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ט"ו שבט ה'תשע"ט , 21/01/2019
תאריך פטירה:
ה' טבת  ה'תק"ץ
דרכי גישה
כתובת בית הקברות:
הבעל שם טוב 24 (צמוד לאהל הבעש"ט)
מקום קבורה:
מעז'יבוז medzhybizh אוקראינה
רבי צבי אריה הכהן רפופארט