אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ז טבת  ה-תשל"א
רבי מנשה יצחק מאיר מזידטשוב ב"ר אשר ישעיה