אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ו טבת  ה-תרס"ה
רבי אלכסנדר שמואל מלבוב "ראש המזבח" ב"ר פנחס דוד