אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ד חשוון ה'תש"פ , 22/11/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט"ו חשוון  ג-תקי"ד
רבי צבי הורביץ
אב"ד טשוטקוב ב"ר מאיר מטירטין