אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ד חשוון ה'תש"פ , 22/11/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט"ו חשוון  ג-תרכ"ב
מתתיהו בן יוחנן כהן דגול החשמונאי
מתתיהו בן יוחנן כהן דגול החשמונאי