אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' חשוון  ה-תקנ"ד
רבי אברהם משה "הגדול" מפשבורסק
ב"ר צבי