אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ד' חשוון  ג-תקנ"ב
רבי שלמה יצחק מטרנפול ב"ר יעקב חריף