אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' חשוון  ג-תרע"ט
רבי יוסף אנגיל מקראקא
מקראקא ווינה ב"ר יהודה