אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ד חשוון ה'תש"פ , 22/11/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ' תשרי  ג-תקפ"ד
רבי אליעזר אפאו
מחבר הספר "פלא יועץ" ב"ר יצחק