אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , י"ח תשרי ה'תש"פ , 17/10/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י"ג תשרי  ג-תרמ"ג
רבי שמואל מליובאוויטש
רבי שמואל מליובאוויטש (מהר"ש)ב"ר מנחם מנדיל