אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י"ג תשרי  ג-תקצ"ג
דרכי גישה
מקום קבורה:
פוזנה (פוזנן) - Poznan
רבי עקיבא איגר זיע"א מפוזנא
ב״ר משה גינז


רבי עקיבא גינז איגר (רעק"א או רע"א) היה מגדולי האחרונים באירופה. נולד באיזנשטט בשנת תקע"ד נבחר לכהן כרבה של העיר פוזנא, למרות התנגדותם העזה של הרפורמים. התפרסם בגלל גאונותו וחריפותו, עד כדי שנהפך לשם נרדף לגאונות בעולם הישיבות. מסופר כי תלמיד אחד ניגש לרבו להראות לו את חיבורו ובו תירוצים לכל קושיותיו של רעק"א למעט כמה בודדות, וענה לו הרב כי הוא שמח שהתלמיד הבין לפחות כמה קושיות בודדות של רעק"א(דרוש מקור).
 
כתב חידושים חריפים על הש"ס, אשר נלמדים עד היום בעיון רב בישיבות. כתב גם את החיבור גליון הש"ס ובו מראי מקומות על דף הגמרא. השיב מאות תשובות בהלכה, ותשובותיו נקבצו לספר תשובות רבי עקיבא איגר, המחולק לשלושה חלקים- קמא, תניינא והחדשות. ספר זה משמש כמקור חשוב לפסיקת הלכה בדורות האחרונים.כמו כן, כתב הגהות לשולחן ערוך אשר נדפסו בכל מהדורת השו"ע על הדף.


צאצאיו:
לר' עיקבא וגליכקא אשתו נולדו שבעה עשר בנים ובנות,
בנו בכורו רבי אברהם איגר - עסק רבות בעריכת כתביו של אביו וסידורם לדפוס.
ביניהם בנו רבי שלמה איגר- בעל "גליון מהרש"א" על הש"ס,
נכדו הוא רבי יהודה לייב איגר (ר' לייבלה איגר), מחשובי אדמו"רי בית קוצק
בתו שנישאה לרבי משה סופר, "החתם סופר"- מגדולי הפוסקים.
האדמו"ר השלישי ממודז'יץ, רבי שמואל אליהו טאוב, בעל "אמרי אש".
האדמו"ר רבי מנחם מנדל לנדא מביאלה - ניו יורק, מאדמו"רי שושלת טשכנוב, מחבר הספר "שמש ומגן".
הרב דוד רפפורט, רב ור"מ בישיבת "אהל תורה" בברנוביץ בין מלחמות העולם.
 

ספריו:
גיליון הש"ס
הגהות רע"א
גיליון הירושלמי
גיליון הרמב"ם
דרוש וחידוש, מהדורה ראשונה: תקצ"ט
דרוש וחדוש - תנינא
סדרת ספרי חדושי רבי עקיבא איגר
כתב וחותם
סדרת ספרי משנת רבינו עקיבא איגר
קושיות עצומות
אותיות דרבי עקיבא איגר
פותח שערים
תורת רבינו עקיבא איגר
תשובות רבי עקיבא איגר
שאלות ותשובות רבי עקיבא איגר
פסקים ותקנות, תשל"א
משפטי רבי עקיבא איגר
אגרות סופרים
מכתבי רבי עקיבא איגר, תשכ"ט
אגרות רבי עקיבא איגר, תשנ"ד
גנזי רבי עקיבא איגר, תשכ"ו
אוסף גנזים
רבי עקיבא אצל אגדה
ליקוט תשובות וחידושים מרבנו עקיבא איגר, תשכ"ח
שערי רבי עקיבא איגר
חידושי רבי עקיבא איגר השלם
הגהות רבי עקיבא איגר לספר שער המלך, תשכ"ט
לקט הגהות רבי עקיבא איגר על טורי אבן, תשמ"ה
אורה ושמחה