אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , י"ח תשרי ה'תש"פ , 17/10/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י"ב תשרי  ג-תקל"ז
רבי אברהם "המלאך"
רבי אברהם "המלאך" ב"ר דב בער "המגיד" ממעזריטש