אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , י"ח תשרי ה'תש"פ , 17/10/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י"א תשרי  ג-תקכ"ט
רבי אברהם אביש
רבי אברהם אביש מפרנקפורט ב"ר צבי ממזריטש