אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"א אדר א' ה'תשע"ט , 16/02/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' תשרי  ג-ר"פ
רבי אברהם סבע
רבי אברהם סבע "צרור המור" מגדולי ספרד