אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ד אדר א' ה'תשע"ט , 19/02/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ח' תשרי  ג-ת"ש
רבי שלמה בן ציון
רבי שלמה בן ציון מטשרנוביל ב"ר ישעיה משולם זישא