אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ד אדר א' ה'תשע"ט , 19/02/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ז' תשרי  ג-תרי"ב
רבי נחום ממאקרוב
רבי נחום ממאקרוב ב"ר מרדכי מטשרנוביל