אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ל' סיוון  ג-תר"ט
רבי חיים קיצע
רבי חיים קיצע מארשהא "אוצרות חיים ב"ר יצחק