אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , י"ד סיוון ה'תשע"ט , 17/06/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י"ג סיוון  ב-תרע"ב.
רבי שרגא יאיר מביאלבזיג ב"ר נתן משידלובצה