אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , י"ז חשוון ה'תש"פ , 15/11/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' סיוון  ב-תר"צ
רבי אברהם צבי פרלמוטר מוורשה ב"ר אליעזר