אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ג' אלול  ה-תקי"ח
רבי משה ב"ר מאיר חריף מפרשבורג