אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ח' טבת ה'תשע"ט , 16/12/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' אלול  ה-תש"ג
רבי משה ב"ר שלום יוסף פרידמן מבויאן-קראקא