אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט"ז תמוז  ב-תמ"ח
חור בנה של מרים אחות משה ואהרן